PLA studio in Chengdu-China/成都禮品展

PLA studio in Chengdu-China/成都禮品展

四川衛視的採訪